Overal 70 km/u? Dit moet je weten over de maximumsnelheidSinds januari is de maximumsnelheid op gewestwegen teruggebracht van 90 kilometer per uur naar 70 km/u. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil met deze maatregel de wildgroei aan verkeersborden aanpakken en het aantal verkeersdoden terugdringen. Minder verwarring zorgt voor meer veiligheid, redeneert men. Dit moet je nog weten over de maximumsnelheid.

Waarom snelheidsbeperking van 70km/u?

Vóór januari 2017 mocht je buiten de bebouwde kom 90 km/u rijden. Maar die regel was al meer uitzondering dan regel. Omdat er buiten de bebouwde kom behoorlijk op het gaspedaal wordt geduwd, werd de snelheid op vele wegen al beperkt tot 70 km/u. Maar om de wildgroei van deze borden aan banden te leggen, is 70 km/u nu de norm buiten de bebouwde kom. Door deze vereenvoudiging kunnen heel wat verkeersborden weggehaald worden, zo’n 30.000. Vanaf nu geldt: waar geen bord staat, is 70 km/u de norm op gewestwegen.

Lees ook: Zijn jonge chauffeurs dan echt zo gevaarlijk op de baan?

Nergens meer 90 km/u?

Gewestwegen met 90 km/u waren vroeger al een uitzondering, en zijn dat nu zeker. Als de hogere maximumsnelheid toch is toegelaten, staat het zeker aangegeven. Als de gewestweg een afgescheiden fietspad heeft en de verkeersveiligheid niet in het gedrang wordt gebracht door bomen of door een uitgebreide bebouwing vlak bij de weg, kan er eventueel een hogere maximumsnelheid van kracht zijn.

Bij overtreding: 80 euro boete

Omdat veel gps-systemen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe snelheidsnorm, rijden heel wat chauffeurs nog 90 km/u waar 70 de norm is. En dan belandt er een niet zo leuke brief in de bus: wie 20 km per uur te snel rijdt op een gewestweg, riskeert al gauw een boete van 80 euro.

 

Bron afbeelding: http://70.vlaanderen/