NL
Blog Image

De consequenties van de euronorm en de lage-emissiezone

De euronorm van je wagen is van groot belang voor tal van zaken, zoals je belastingen. Met de invoering van lage-emissiezones in Antwerpen, Brussel en Gent wordt de milieuscore van je auto zo mogelijk nóg belangrijker.

Wat zijn lage-emissiezones?

Sommige, vooral oude wagens zijn erg vervuilend. Ze stoten niet alleen CO2 uit, maar ook ultrafijne roetdeeltjes. Die zijn kankerverwekkend en maken het leven in de stad een pak minder aangenaam. Om de uitstoot van fijnstof binnen de perken te houden, denken verschillende stadsbesturen erover na om een zone in te voeren waarin de meest vervuilende auto’s niet zijn toegelaten: een zogenaamde lage-emissiezones (LEZ).

Hoe wordt nu bepaald of een auto al dan niet in de lage-emissiezone mag? Daarvoor zullen stadsbesturen een beroep doen op de euronormen. Die drukken uit hoe veel of hoe weinig schadelijke stoffen auto’s uitstoten. Euronorm 1 is de minst milieuvriendelijke, terwijl een auto met Euro 6 veel minder uitstoot. Over het algemeen zijn elektrische en benzinewagens veel beter dan dieselwagens.

Vanaf 1 februari 2017: lage-emissiezone Antwerpen

Vanaf 1 februari 2017 komt er een lage-emissiezone in de Antwerpse binnenstad en op Linkeroever. Binnen de Antwerpse Ring zijn dieselauto’s met euronorm 1 of 2 en dieselauto’s met euronorm 3 zonder roetfilter bijvoorbeeld niet toegelaten vanaf februari 2017 tot januari 2020. Lees alles over de lage-emissiezone in Antwerpen en controleer snel of jouw wagen de stad nog binnen mag vanaf volgend jaar.

Brussel broedt eveneens op een lage-emissiezone. Vanaf 2018 is het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden terrein voor dieselwagens die vóór 1997 gebouwd zijn.

Ook de stad Gent voert een lage-emissiezone in. Die zou vanaf 1 januari 2020 in voege treden. De Gentse LEZ zal samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, m.a.w. het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40, met uitzondering van de as Nieuwewandeling-Blaisantvest en de invalswegen naar de parking Gent Zuid.

map_location